„Strategia Wzornicza firmy Gotex drogą do zwiększenia konkurencyjności” – Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencyjność I etap.